Zorgfederatie Oldenzaal

Hoe wij een prettige omgeving en groei faciliteren

Wij begeleiden Zorgfederatie Oldenzaal (ZFO) in de ontwikkeling en uitrol van het strategisch vastgoedplan. Door de wensen van zowel zorgprofessionals als de bewoners centraal te stellen, willen wij vanuit een prettige omgeving de groeidoelstellingen van ZFO faciliteren. Met als resultaat balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

#strategisch vastgoedadvies #zorgvastgoed #maatschappelijk #oldenzaal

begeleiden

Vastgoed

Vastgoedportefeuille Zorgfederatie Oldenzaal (Scholtenhof, Mariahof en nieuw te ontwikkelen locaties)
bedenken

Organisatie

Zorgfederatie Oldenzaal
beheren

Gebruiker

De bewoners, de medewerkers en gasten van Zorgfederatie Oldenzaal
Zorgfederatie Oldenzaal

Balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

De huidige woongebouwen van ZFO voldoen functioneel niet meer aan de eisen die de organisatie stelt om persoonsgerichte, veilige zorg te kunnen bieden met ruimte voor comfort en welbevinden. ZFO heeft behoefte aan toekomstbestendig vastgoed waar zorgprofessionals graag willen werken en bewoners graag willen wonen en verblijven. Door de gebruikers van de woongebouwen als uitgangspunt te nemen in dit traject, faciliteren wij vanuit een prettige omgeving stapsgewijs de groei van ZFO.
512

vastgoed

Allereerst hebben wij het bestaande vastgoed beoordeeld en een locatiestudie uitgevoerd voor potentiele nieuwe locaties. Daaruit kwam naar voren dat nieuwbouw pas over acht jaar kan worden verwezenlijkt. Zo is de keus ontstaan voor een vernieuw-bouwproject voor het huidige vastgoed. In het totale groeiplan is een schuifbeweging opgenomen om bewoners van de huidige locaties naar nieuwe locaties te verhuizen, zodat zij zo min mogelijk overlast ervaren.
SOM is specialist in huisvesting. Wij zorgen ervoor dat woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en monumenten meebewegen met de behoeften van gebruikers, eigenaren en facilitaire organisaties. Zo blijft waarde behouden en relevant voor nu en in de toekomst. Door de samenwerking tussen onze drie specialisten gebruiker, vastgoed en organisatie kunnen we vanuit een prettige omgeving de groeidoelstellingen van ZFO faciliteren.
Zorgfederatie Oldenzaal

organisatie

Om de groei te faciliteren en dus toekomstbestendig vastgoed te kunnen realiseren, hebben wij ZFO geadviseerd een deel van het vastgoed in eigendom te nemen. Zo kan ZFO met haar vastgoedportefeuille flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de zorgmarkt, zoals de toenemende vergrijzing en de groeiende groep zorgvragers. 

Op de lange termijn zullen de huisvestingskosten lager uitvallen en is ZFO niet afhankelijk van de medewerking van een verhuurder in het uitrollen van de groeidoelstellingen. Aangezien ZFO een nieuwe rol krijgt als eigenaar van het vastgoed, bieden wij ondersteuning om het beheer adequaat uit te voeren (meerjaren onderhoudsplan, facilitaire zaken et cetera).
Zorgfederatie Oldenzaal

gebruiker

In een tijd waarin personeel schaars is en je medewerkers wil behouden, is een prettige omgeving een bepalende factor. Daarnaast heeft ZFO te maken met demografische ontwikkelingen en veranderingen in zorgbehoeftes van haar bewoners. Het vastgoed en haar faciliteiten moeten hier flexibel in mee kunnen bewegen. 

Om hierin op korte termijn in te kunnen faciliteren, zijn er diverse scenario’s verkend; van het realiseren van enkele aanpassingen in het pand tot volledige nieuwbouw. De middenweg blijkt een vernieuwbouw scenario, waardoor investeringen eerder uitgevoerd kunnen worden en er daarmee op korte termijn een aantrekkelijke omgeving kan worden gefaciliteerd voor alle gebruikers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.