Geldermanfabriek Oldenzaal

Hoe wij historisch vastgoed transformeren naar de behoefte van vandaag
Wij hebben de Gelderman Fabriek in Oldenzaal, een 150 jaar oude textielfabriek, getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouw dat aansluit op de hedendaagse behoefte van een werkomgeving. Door het historische pand centraal te stellen hebben wij de locatie getransformeerd en toekomstbestendig gemaakt, met behoud van de kenmerken van vroeger. Met als resultaat balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

#herbestemming #monumentaal #bedrijfsverzamelgebouw #kantoren #horeca

begeleiden

Vastgoed

Transformatie van 150 jaar oude textielfabriek.

bedenken

Organisatie

Anno 1863 BV
beheren

Gebruiker

De 23 bedrijven en bezoekers van de fabriek.

Gelderman fabriek Oldenzaal

Balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

In onze zoektocht naar een eigen huisvestingsplek voor SOM, stuitten wij op de Gelderman Fabriek in Oldenzaal. Een gebouw met een rijke historie, maar dat door jarenlange leegstand vervallen was geraakt. In opdracht van Anno 1863 hebben wij de Gelderman Fabriek als cultureel erfgoed in ere herstelt en ingericht als moderne hub om te werken, ontspannen en recreëren. Door het vastgoed als uitgangspunt te nemen in het project, hebben wij het historische pand kunnen transformeren tot bedrijfsverzamelgebouw dat inspeelt op de behoefte van vandaag de dag. Daarnaast is een stukje van de historie te ervaren in de belevingsruimte, welke ook is gevestigd in de Gelderman Fabriek.

512

vastgoed

De mogelijkheden om van niets iets te maken is bij dit project echt tot uiting gekomen. De
vorige eigenaar had het motto “hoe meer er vervallen is, hoe minder ik hoef te slopen”. Juist met deze uitdaging zijn wij aan de slag gegaan om het historische pand te transformeren tot toekomstbestendig vastgoed. 

Doordat de oorspronkelijke textielfabriek uit meerdere gebouwdelen bestond, lag een nieuwe functie als bedrijfsverzamelgebouw voor de hand. Tegelijkertijd zorgt dit voor risicospreiding bij de investering in zowel het renoveren, als verhuurbaar krijgen van het pand, doordat de ontwikkeling gefaseerd werd uitgevoerd.
Geldermanfabriek oldenzaal

organisatie

Vanuit Anno 1863, een vastgoedbelegger, kregen wij de opdracht om de vervallen fabriek te herontwikkelen naar toekomstbestendig vastgoed. Door de eigen behoefte van SOM aan huisvesting, de mogelijkheid op risicospreiding en de marktvraag, is de keuze voor een bedrijfsverzamelgebouw gemaakt.
Om bij de herontwikkeling goed in te spelen op de wensen van potentiële gebruikers, is de organisatie het gesprek aan gegaan. De wensen van de organisatie zijn vertaald in de herontwikkeling van de Gelderman Fabriek.
Geldermanfabriek oldenzaal

gebruiker

De gebruikers van de kantoren, studio’s en horeca van de Gelderman Fabriek, zijn bedrijven die de historie een warm hart toedragen. Als gebruiker van het eerste uur was SOM het ‘showkantoor’ voor de verhuur. Met een visie op het eindplan, zijn wij gefaseerd gaan ontwikkelen en bouwen. Bij elke nieuwe huurder is het plan afgestemd op de wensen van de specifieke gebruiker en is de fabriek een stukje verder getransformeerd. Met een mix van kleine en grotere ruimtes kan het gebouw meebewegen met de behoeftes van bedrijven doordat ze kunnen opschalen of afschalen qua ruimte. Na 10 jaar is de transformatie van het historische pand afgerond en is het een unieke plek die voldoet aan de wensen van hedendaagse gebruikers uit diverse branches.
SOM is specialist in huisvesting. Wij zorgen ervoor dat woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en monumenten meebewegen met de behoeften van gebruikers, eigenaren en facilitaire organisaties. Zo blijft waarde behouden en relevant voor nu en in de toekomst. Door de samenwerking tussen onze drie specialisten gebruiker, vastgoed en organisatie hebben wij de Gelderman Fabriek als oude textielfabriek kunnen transformeren tot bedrijfsverzamelgebouw dat aansluit op de hedendaagse behoefte van gebruikers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.