Singraven

Hoe wij een landgoed transformeren tot noaberschap

Wij hebben landgoed Singraven, cultureel erfgoed, getransformeerd naar een toekomstbestendige exploitatie. Door te investeren in de natuur en de wensen voor Singraven centraal te stellen, hebben we een noaberschap kunnen ontwikkelen waarbij het cultuurhistorische karakter van het landgoed blijft behouden. Met als resultaat een balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

#rijksmonument #herbestemming #nieuwbouw #renovatie

begeleiden

vastgoed

Woningen en bestaande schuren op Landgoed Singraven
bedenken

Organisatie

Landgoed Singraven | Stichting Edwina van Heek (SEvH)
beheren

Gebruiker

Particulieren (woningeigenaren)
Singraven SOM Oldenzaal

Balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

Hoe zorg je er voor dat een landgoed wordt behouden richting de toekomst, zonder dat het historische karakter ten onder gaat? Dat was het belangrijkste thema voor de herontwikkeling van Landgoed Singraven. In opdracht van BOEi hebben we de exploitatie van het eeuwenoude landgoed herzien. Door de wensen van Singraven en het natuurlijke landschap van het vastgoed als uitgangspunt te nemen in het traject, hebben we het landgoed kunnen transformeren tot noaberschap. Hierdoor blijft het Singraven voor toekomstige generaties behouden.
512

vastgoed

Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale gebouwen. Bij een herontwikkeling wil je wat goed is behouden, maar tegelijkertijd ook een eigentijdse signatuur toevoegen aan de geplande nieuwbouw. In de zoektocht naar de juiste balans hebben landschapsarchitect Strootman en architect Hans Douwes nauw samengewerkt. 

Via de rood voor groen regeling konden er 17 woningen worden gerealiseerd, die goed zijn afgestemd op de bestaande architectuur van het landgoed. Zo zijn de hoofdkleuren en materialen passend bij het landschap, waarbij de toepassing van natuurlijke materialen en gedekte kleuren voorop staat.

organisatie

Landgoed Singraven is in eigendom van Stichting Edwina van Heek. Een stichting met als doel het in stand houden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden. Een van hun voorwaarden voor de herontwikkeling van landgoed Singraven was dat de natuurlijke omgeving en het landschap worden versterkt, waarbij het historische karakter blijft behouden. 

Dit is meegenomen in een visie die zowel recht doet aan het verleden en het heden, als aan de toekomst van het Singraven. Door een gedegen voorbereiding van ruim 15 jaar voorafgaande aan de herontwikkeling, is er goed rekening gehouden met de risico’s en belangrijke factoren die horen bij een landgoed.

gebruiker

De gebruikers zijn de uiteindelijke bewoners van het landgoed. Voor hen betekent wonen op Singraven wonen als ‘noabers’ – als buren met wie je een goede relatie onderhoudt. Landelijk wonen op een bijzondere plek en hiermee tevens de toekomst van het Singraven in stand houden. Omdat de nieuwe bewoners moeten passen binnen de cultuur van het landgoed, is er voorafgaand aan de verkoop een kennismaking geweest met Stichting Edwina van Heek. Met de realisatie van 17 woningen op erfpacht, is er een uitgebreidt noaberschap ontstaan en is het cultureel erfgoed van Landgoed Singraven getransformeerd tot een toekomstbestendige exploitatie.
SOM is specialist in huisvesting. Wij zorgen ervoor dat woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en monumenten meebewegen met de behoeften van gebruikers, eigenaren en facilitaire organisaties. Zo blijft waarde behouden en relevant voor nu en in de toekomst. Door de samenwerking tussen onze drie specialisten gebruiker, vastgoed en organisatie hebben wij Landgoed Singraven als historisch vastgoed kunnen transformeren tot noaberschap waarbij het cultuurhistorische karakter van het landgoed blijft behouden richting de toekomst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.