Domesta

Hoe wij de werkomgeving hebben geoptimaliseerd

Wij hebben het kantoorpand en bedrijfsverzamelgebouw van woningcorporatie Domesta in Emmen verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Door de wensen van de organisatie centraal te stellen, is het pand nu efficiënt ingericht en hebben wij het werkklimaat kunnen verbeteren. Met als resultaat balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

#verduurzaming #onderhoud #toekomstbestendig

begeleiden

vastgoed

Kantoorpand en bedrijfsverzamelgebouw van Domesta, Emmen.
bedenken

Organisatie

Woningcorporatie Domesta, Emmen
beheren

Gebruiker

Zowel medewerkers van Domesta als de overige huurders die zijn gevestigd in het gebouw.
Domesta Emmen

Balans tussen vastgoed, organisatie en gebruiker.

Als woningcorporatie is Domesta actief bezig met duurzaamheid om voor hun huurders een fijn thuis te ontwikkelen. Terwijl hier in allerlei werkzaamheden op wordt gestuurd, is het eigen kantoorpand verouderd. Domesta had behoefte aan een toekomstbestendige werkomgeving die uitnodigt om interactief, creatief en afdeling overstijgend samen te werken. Door de organisatie als uitgangspunt te nemen in dit project en haar wensen te vertalen naar een passend ontwerp, hebben wij de werkomgeving van Domesta geoptimaliseerd.
512

vastgoed

Om tot toekomstbestendig vastgoed te komen voor Domesta, hebben wij gestuurd op verduurzaming en het verbeteren van het werkklimaat. In het verouderde pand waren er lekkages, tochtklachten en voldeden de installaties niet. Bij de start van het project heeft een installateur de verbeterpunten vastgesteld en is zijn advies meegenomen om de klimaat installaties en de schil van het gebouw te verbeteren. Verschillende delen werden volledig gestript en gerevitaliseerd. Daarnaast is er gehoor gegeven aan de wens van hergebruik en circulariteit. Wanden uit een gebouw in Utrecht zijn hergebruikt als tussenwanden, de wandbekleding is gemaakt van gerecyclede kleding, hout uit sloopwoningen is toegepast in maatwerk meubels en van puin zijn tafelbladen en een keukenblad gemaakt. Na de revitalisering heeft Domesta een duurzaam en toekomstbestendig kantoorpand en een prettige werkomgeving.

SOM is specialist in huisvesting. Wij zorgen ervoor dat woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en monumenten meebewegen met de behoeften van gebruikers, eigenaren en facilitaire organisaties. Zo blijft waarde behouden en relevant voor nu en in de toekomst. Door de samenwerking tussen onze drie specialisten gebruiker, vastgoed en organisatie hebben wij het kantoorpand van woningcorporatie Domesta efficiënt kunnen inrichten en voldoet de werkomgeving aan de wensen en behoeften van vandaag de dag.
Domesta Emmen

organisatie

Als organisatie wilde Domesta niet alleen het pand verduurzamen, maar ook het kantoorgebouw mee laten bewegen met het nieuwe werken. Om inzicht te krijgen in de wensen voor de nieuwe werkomgeving, is een enquête uitgezet en zijn de behoeften van de gebouwgebruikers in kaart gebracht.
Na het analyseren van de gebruikerswensen, de organisatiedoelstellingen en de nieuwe manier van werken is er een basis gevormd voor het ontwerp van de vernieuwde huisvesting. De wensen zijn vertaald in de inrichting van het gebouw. Zo zijn er diverse flexplekken ontstaan en kunnen aanwezige ruimtes efficiënter worden ingezet.
Domesta Emmen
Domesta Emmen

gebruiker

Een prettige omgeving en een fijn werkklimaat zijn belangrijke voorwaarden om medewerkers en de huurders van het bedrijfsverzamelgebouw tevreden te houden. In de initiatieffase deelden de gebouwgebruikers hun wensen: een vernieuwde inrichting, ontmoetingsplekken om samen te werken en werkplekken waar in rust kan worden gewerkt. 

Met het nieuwe werken in het achterhoofd is de gewenste layout van het gebouw tot stand gekomen. Met een centraal werkcafé, één gezamenlijke receptie en de plaatsing van een tribune in het midden van het atrium, ontstaan er mogelijkheden tot ontmoeting en informele kennisdeling. Door de nieuwe inrichting voldoet de werkomgeving aan de eisen van vandaag en geeft het huurders de mogelijkheid om intern te verhuizen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.